Donér

Vi arbeider for at hestene skal få stadig bedre behandlingstilbud. Ta kontakt med administrasjonssjef Ronny Reite Ronny.Reite@nmbu.no, dersom du ønsker å donere penger til vårt arbeid for bedre behandlingstilbud på hest.

Published 24. juni 2015 - 22:46 - Updated 28. august 2015 - 13:28