Tredemølle til funksjonstest av travhester

  • Hesteklinkken søker hjelp til forskningsprosjekt.
    Foto
    Gisle Bjørneby

Luftveislidelser eller dårlig prestasjoner på travbanen?
Hesteklinikken tilbyr funksjonstest av travhester som underpresterer i løp og trening. Vi har også test for luftveislidelser.

Tredemølle til funksjonstest av travhester

Hesteklinikken ved NMBU tilbyr funksjonstest av travhester som underpresterer i løp og trening, og/eller har unormale lyder fra halsen:

  • Endoskopi av øvre luftveier, samt EKG av hjerte.
  • Måling av trykk i luftveiene for å vurdere mulige obstruksjoner som krever medisinering eller kirurgi.
  • BAL: en lungeskylleprøve for å fastslå allergier eller betennelse i lungene.

Ring NMBU Hesteklinikken på tlf.: 67 23 24 24 for å avtale en undersøkelse av din hest med Skandinavias sterkeste faggruppe på øvre luftveislidelser og underprestering. 

 

Published 24. november 2017 - 15:42 - Updated 3. juni 2019 - 14:21