Forskning

Flere staller har blitt båndlagt på grunn av mistanke om salmonella.

Uvanlig med store salmonellautbrudd i Norge

Hesteklinikken og mange andre staller har blitt båndlagt på grunn av salmonella, eller mistanke om salmonealla, til tross for at de fleste hestene ikke viser tegn til sykdom. Hvorfor er det nødvendig å reagere så strengt?

Hesteklinkken søker hjelp til forskningsprosjekt.

Luftveislidelser eller dårlig prestasjoner på travbanen?

Hesteklinikken tilbyr funksjonstest av travhester som underpresterer i løp og trening. Vi har også test for luftveislidelser.

Hesteklinikken på Adamstuen, NMBU.

Proteiner i osteochondrose

Løse biter/osteochondrose er den vanligste utviklingslidelsen i hesteledd.

Silosjuke hos hest kan gi bevegelsesproblemer.

AEP hos hest

AEP er en alvorlig nervesykdom som påvirker særlig bakbena hos hester.