Forskning

Hesteklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen er båndlagt på grunn av salmonella.

Salmonella Typhimurium er påvist ved Hesteklinikken

Det er påvist salmonella i Hesteklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen. – Dette er forferdelig trist, sier veterinær Siv Hanche-Olsen.

Hest bak gjerne.

Mistanke om salmonella ved Hesteklinikken

NMBU Veterinærhøgskolen Hesteklinikken er båndlagt av Mattilsynet etter mistanke om salmonella. 

Hesteklinkken søker hjelp til forskningsprosjekt.

Hesteklinikken åpner 25. september

Etter å ha vært båndlagt er nå Hesteklinikken fri for salmonella og åpner igjen 25. september. – Vi er svært glade for å kunne åpne klinikken slik at vi kan ta imot pasienter som trenger vår kompetanse, sier veterinær ved Hesteklinikken, Siv Hanche-Olsen.

Flere staller har blitt båndlagt på grunn av mistanke om salmonella.

Uvanlig med store salmonellautbrudd i Norge

Hesteklinikken og mange andre staller har blitt båndlagt på grunn av salmonella, eller mistanke om salmonealla, til tross for at de fleste hestene ikke viser tegn til sykdom. Hvorfor er det nødvendig å reagere så strengt?

Hesteklinkken søker hjelp til forskningsprosjekt.

Luftveislidelser eller dårlig prestasjoner på travbanen?

Hesteklinikken tilbyr funksjonstest av travhester som underpresterer i løp og trening. Vi har også test for luftveislidelser.

Hesteklinikken på Adamstuen, NMBU.

Proteiner i osteochondrose

Løse biter/osteochondrose er den vanligste utviklingslidelsen i hesteledd.

Silosjuke hos hest kan gi bevegelsesproblemer.

AEP hos hest

AEP er en alvorlig nervesykdom som påvirker særlig bakbena hos hester.