Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Forskningsrådet bevilger ca. 1,6 milliarder kroner til sentrene som skal drive forskning i tett samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. Bevilgningen går over åtte år.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)