Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

NMBU koordinerer ett Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og er partner i ett prosjekt. SFI-ordningen i Forskningsrådet har som mål å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU:

Foods of Norway (FoN) (koordinator)

Foods of Norway

Foods of Norway

Foto
nmbu.no


Avsluttede SFI-sentre ved NMBU:

Sea Lice Research Centre (partner)

 

Sealice

Sealice

Foto
docplayer.me

 

Published 26. April 2016 - 14:26 - Updated 5. juli 2019 - 13:25