Sentre for fremragende forskning (SFF)

NMBU koordinerer ett Senter for Fremragende Forskning (SFF). SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Langsiktig og romslig finansiering av sentre gir forskning i internasjonal front. Les mer om ordningen og sentre ved NMBU og i Norge her.

Senter for fremragende forskning (SFF)

Sentre for Fremragende Forskning (SFF) ved NMBU:

 

CERAD

CERAD

Foto
nmbu.no

 

 

 

Published 26. April 2016 - 13:47 - Updated 5. juli 2019 - 13:24