Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) ved NMBU:

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels) (2017-2025)

Bio4Fuels ble offisielt åpnet i 2017 med NMBU som vertsinstitusjon og Sintef som koorrdinatorinstitusjon. Målet med senteret er å utvikle bærekraftig biodrivstoff basert på skandinavisk skog.

 

Bio4Fuels

Foto
sintef.no


Avsluttede forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) ved NMBU:


Bioenergy Innovation Centre (CENBIO) (2009-2015)

CENBIO ble opprettet i 2009 med NMBU som vertsinstitusjon og Sintef som koorrdinatorinstitusjon. CENBIO utgjør et nasjonalt kraftsentrum for biovarme hvor målet er å øke mengden og tilgjengeligheten av norsk biomasse som kan brukes til energiproduksjon og å forbedre effektiviteten ved konvertering av biomasse til bioenergi.

CENBIO

Foto
bioforsk.no

 

 

 

Published 26. April 2016 - 14:33 - Updated 5. juli 2019 - 13:25