Toppforskning

Toppforskningsprosjekter og sentre

Sentre for fremragende forskning (SFF)

NMBU koordinerer ett Senter for Fremragende Forskning (SFF). SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Langsiktig og romslig finansiering av sentre gir forskning i internasjonal front. Les mer om ordningen og sentre ved NMBU og i Norge her.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

NMBU er vert for ett Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) og har også vært vert for ett senter som er ferdigfinansiert. FME-ordning i Forskningsrådets har målsetning om å etablere forskningssentre med konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

NMBU koordinerer ett Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og er partner i ett prosjekt. SFI-ordningen i Forskningsrådet har som mål å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.