Toppforskning

Toppforskningsprosjekter og sentre

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

NMBU er vert for ett Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) og har også vært vert for ett senter som er ferdigfinansiert. FME-ordning i Forskningsrådets har målsetning om å etablere forskningssentre med konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

NMBU koordinerer ett Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og er partner i ett prosjekt. SFI-ordningen i Forskningsrådet har som mål å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

Sentre for fremragende forskning (SFF)

NMBU koordinerer ett Senter for Fremragende Forskning (SFF). SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Langsiktig og romslig finansiering av sentre gir forskning i internasjonal front. Les mer om ordningen og sentre ved NMBU og i Norge her.