Toppforskning

Toppforskning

Sentre for fremragende forskning (SFF)

SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Langsiktig og romslig finansiering av sentre gir forskning i internasjonal front. Les mer om ordningen og sentre ved NMBU og i Norge her.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Forskningsrådet bevilger ca. 1,6 milliarder kroner til sentrene som skal drive forskning i tett samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. Bevilgningen går over åtte år.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) skal etablere tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet.