Priser

Alle SKPs fasiliteter og tjenester prises etter vår prisliste. Prisene reguleres årlig etter konsumprisindeksen. Kom innom eller kontakt oss på skp@nmbu.no  for å få et overslag på hva ditt forsøk vil koste å gjennomføre.

All SKP facilities and services are priced according to our price list. Prices are adjusted annually according to the consumer price index. Come by or contact us at skp@nmbu.no to get an estimate of the costs of your experiment.

 

Når et forsøk pågår skal det alltid henge en korrekt utfylt og oppdatert dørplakat på døra. Dette gjelder i veksthusavdelinger, klimarom, vekstkamre, kjølerom, fryserom osv. På plakaten skal det gis tilstrekkelig informasjon om forsøket, og kontaktinformasjon for de ansvarlige for forsøket. Det er brukers ansvar å fylle ut og sørge for oppdatering av informasjonen. Plakaten er et viktig hjelpemiddel for SKPs personale, og ikke minst for teknisk og biologisk vakt. Når forsøket avsluttes skal dørplakaten tas ned.

Dørplakat (Door poster)

During an experiment, a door poster with updated information must always be posted on the door. This applies in greenhouses, climate rooms, growth chambers, cold rooms, freezer rooms etc. The poster must provide sufficient information about the experiment and contact information for those responsible for the experiment. The user is responsible for filling out the door poster and update the information if needed. The poster is an important tool for the staff in order to make sure the experiment is running as planned. At the end of the experiment, the door poster must be taken down.

Published 18. september 2019 - 21:10 - Updated 28. januar 2020 - 9:28