SKPs kvalitetssystem

Smiebakken
Smiebakken Photo: Stein Vals
SKPs overordnede kvalitetsmål er å være en ledende leverandør av fasiliteter for klimaregulert planteforskning i Norge, slik at:
 • Kundenes behov tilfredsstilles på kort og lang sikt, og SKP blir en foretrukket samarbeidspartner
 • Inntjeningsevnen sikres og gir mulighet for videreutvikling av produkter, tjenester og marked
 • Det skapes trygghet, engasjement og stolthet hos SKPs medarbeidere
 • Krav til helse, miljø og sikkerhet blir oppfylt
  Kvalitetssystemet
  Kvalitetssystemet Photo:

SKPs ledelse skal:

 • Definere hvem som kan være SKPs kunder og undersøke deres behov
 • Etablere avtaler med kunder og leverandører og sikre at avtalenes kvalitetskrav blir oppfylt
 • Arbeide aktivt for å stille ressurser til rådighet for utvikling av kvaliteten på våre produkter og tjenester
 • Kommunisere betydningen av kvalitet til alle medarbeiderne og samarbeide om hvordan den enkelte kan bidra til å nå kvalitetsmålene
 • Sørge for opplæring av medarbeiderne, slik at alle har den nødvendige kompetanse for utvikling av kvaliteten
 • Sørge for utvikling av anleggene i tråd med kundens behov.

Den enkelte medarbeiders ansvar er å bidra til kvalitetsutvikling ved å:

 • Sette seg inn i og tilfredsstille kundenes forventninger
 • Oppsøke og arbeide for å fjerne årsaker til feil og sløsing
 • Samarbeide med andre i planlegging og forbedring av kvalitet på produkter og tjenester.


Kvalitetssystemet

Vårt kvalitetssystem består av:
Del 1: Kvalitetshåndboken
Del 2: Prosedyrehåndboken
Del 3: Kvalitetsdokumenter

Kvalitetshåndboken gir en generell beskrivelse av SKPs kvalitetssystem, forretningsidé, kvalitetspolitikk, organisasjon, og oversikt over prosedyrene for SKPs funksjonsområder.

Prosedyrehåndboken beskriver hvordan arbeidet skal utføres, og hvem som er ansvarlig for de enkelte arbeidsoppgavene.

Published 30. juni 2014 - 12:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:37