Driftsstyre

SKP har et eget driftsstyre. Representantene i styret kommer fra NMBU og NIBIO, i tillegg til at de ansatte har én representant. Prorektor for forskning og innovasjon står for oppnevningen, inkludert hvem som er leder og hvem som er nestleder. I følge retningslinjene skal driftsstyret bl.a. initiere og utvikle mål og handlingsplaner for SKP, og legge til rette for at SKP kan tilby kompetanse og fasiliteter på internasjonalt nivå. Styret har også en rolle i å legge til rette for at SKPs tilbud i størst mulig grad tilpasses behovet hos interne og eksterne oppdragsgivere og aktuelle forskningsmiljøer. Fullstendig retningslinje kan leses her.

Driftsstyret består i perioden 2017-2020 av:

 StyremedlemVaramedlemOrgansisasjon
Styreleder Bjørn LangerudInger Sundheim FløistadNIBIO
Nestleder Susanne Eich-GreatorexOlav HøibøNMBU
StyremedlemDag Ragnar BlystadDan AamlidNIBIO
StyremedlemSissel TorreOdd Arne RognliNMBU
AnsattrepresentantLars Morten OpsethJens Andreas RandemSKP
Published 11. desember 2018 - 13:21 - Updated 11. desember 2018 - 13:53