Om oss

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) er et nasjonalt servicesenter som tilbyr forskningsinfrastruktur på internasjonalt nivå. SKPs hovedoppgave er å drifte, utvikle og leie ut infrastruktur som forskere og bedrifter trenger for å gjennomføre sine forsøk. Primært er aktiviteten rettet mot planteforskning inne og ute, men alle som trenger klimaregulerte fasiliteter er velkomne til å leie. Vi leier ut til forskere internt på NMBU, forskere fra andre FoU-institusjoner og til bedrifter.

SKP kan tilby tjenester i klimaregulerte anlegg (veksthus, fytotron, klimarom, godkjente GMO-fasiliteter, kjøle- og fryserom m.m.), og på friland (økologiske og konvensjonelle arealer på Vollebekk forsøksgård). I dag disponerer SKP over 200 små og store klimaregulerte enheter med tilhørende servicefasiliteter. På Vollebekk har vi ca. 440 dekar dyrka mark, hvorav ca. 50 dekar økologisk areal (Debio-godkjent,) som kan brukes til ulike forsøk på korn, gras og andre åkervekster. SKP er også ansvarlig for å drifte vanningsanlegget på Campus.

SKP ble opprettet i 1995, som et fellesanlegg for NMBU og NIBIO. Organisatorisk er SKP tilknyttet NMBU, men en samarbeidsavtale med NIBIO legger til rette for god utnyttelse og drift av anleggene på Campus Ås.

Godt samarbeid med forskerne er viktig. Vi har en kompetent stab som gjerne diskuterer forsøksplaner og tekniske løsninger. Jo tidligere i planleggingen disse diskusjonene kommer i gang, jo lettere er det å finne gode løsninger. Fra SKP sin side er det ønskelig at vi involveres allerede på søknadsstadiet. SKP kan skreddersy anlegg for nettopp dine forsøk.

Som en sikkerhet for alle som har forsøk i anleggene, har SKP en døgnkontinuerlig vaktordning som rykker ut hvis feil oppstår på det tekniske anlegget. Vårt motto er: På tå hev for forskningen!

 

SKP fasade

Foto
SKP

 
 

Senter for Klimaregulert Planteforskning (SKP)
Kirkeveien 16
Postboks 5003
1433 Ås
Telefon: 468 86 773
E-post: skp@nmbu.no

Telefon: Teknisk vakt 970 94 576

Published 10. november 2006 - 8:00 - Updated 6. mai 2021 - 12:10