Nye ansatte ved SKP

Per Johan Henrik Haugs Jorde er ansatt som områdeansvarlig med virksomhet i alle SKP sine anlegg. For området Kirkejordet, innbefattet Kirkejordet nord og syd, Håkonshall, Tilsynshuset og 3K, vil han være deres kontaktperson. Henrik har erfaring med, og interesse for, plantedyrking fra eget firma og jobb i hagesenter.

 

Fredrik Joel Viktor Holst vil bidra innenfor elektronikk, regulering, instrumentering og konstruksjon. Det omfatter programmering innen flere kategorier. Han har tidligere jobbet med ventilasjon og vannbåren varme, og vil således være en ressurs for oss innen dette. Han vil i tillegg delta i daglig drift og være del av det tekniske teamet.

 

Vi er glade for å kunne nyttiggjøre oss av deres arbeidsinnsats og kompetanse.

Published 31. oktober 2019 - 12:34 - Updated 31. oktober 2019 - 12:34