Veiledningstilbud

Mange kunder gir uttrykk for at de er usikre på hva SKP kan tilby av fasiliteter, om forsøket de planlegger kan la seg gjennomføre, og hvor mye et planlagt forsøk vil koste. SKP oppfordrer alle til å ta kontakt så tidlig som mulig for å få svar på spørsmålene dere har under planleggingen av forsøkene. For å vise dette tilbudet har vi laget en enkel lenke til bestilling av en såkalt veiledningssamtale. Dette høres kanskje veldig formelt ut, men er et forsøk på å starte dialogen så tidlig som mulig. SKPs erfaring og kjennskap til anleggene vil gi et positivt bidrag til planleggingen og gjennomføringen av forsøket. Legg igjen navn, telefon, e-postadresse og litt info om hva du lurer på, og vi kontakter deg så fort som mulig!

Lenke til bestilling av veiledningssamtale

Published 28. november 2018 - 15:05 - Updated 28. november 2018 - 15:10