Opplegg for tilskudd av mørkerødt lys i 16 avdelinger.

Det er montert LED-lys med mørkerødt lys i 14 vekstkamre i kjelleren på SKPs hovedbygg. Det samme i to fytotronrom i Hus 5.
LED-lyset har et intensitetsmaksimum i området 730nm til 740nm. Denne fargen kan brukes som et supliment til vanlig vekstlys, med egne uavhengige tidsperioder og med variabel justering av lysstyrke.

Spektralfordeling målt av en mørkerød LED viser at bidraget fra denne til andre fargenyanser er svært lav.

Foto
SKP

Published 19. november 2018 - 10:41 - Updated 19. november 2018 - 10:48