Hva skjer i NMBU-Skogen

  • Kart over NMBU-Skogen
    Foto
    Statens kartverk

Det hogges i Nordskogen i løpet av høsten 2018.

Hva skjer i NMBU-Skogen

Det vil bli foretatt en større hogst i Nordskogen i august 2018. Bestandene som hogges er sirklet inn med blått på bildet. De bestandene som hogges er hogstmodne både på grunn av alder og stor andel som tørker på rot. Hogsten er en del av langtidsplanen som er vedtatt av "Skogrådet".

Published 7. august 2018 - 8:34 - Updated 7. august 2018 - 12:32