Aktuelt

Hva skjer i NMBU-Skogen

Hva skjer i NMBU-Skogen

Det hogges i Nordskogen i løpet av høsten 2018.

Ressursoversikt og virkeproduksjon

Ressursoversikt og virkeproduksjon

Ressursoversikt og virkeproduksjon på Norges miljø- og biovitenskapelige universitets skogeiendom

Etablering av NMBU-skogen

Etablering av NMBU-skogen

Ved etablering av Den høiere landbrugsskole på Aas var jord- og husdyrfagene viktigst. Da Staten skulle erverve eiendommer for skolen var det naturlig nok dyrkningsjordas beskaffenhet og tilgjengelig areal som veide tyngst.

Skogen i dag

Skogen i dag


Skogen fyller i dag mange funksjoner – som undervisningsrom, friluftsområde, arboret (treslagssamling), skogbruk og leveområde for plante- og dyreliv. Arealene brukes intensivt i undervisningen i forbindelse med skogbruk, naturforvaltning, landskapsarkitektur og i basisfag som botanikk, zoologi og jordbunnslære.