Kyllinghuset ved shf

Ved SHF har det til nå vært mulighet for å kjøre forsøk i bingebur, på individnivå og på gulvnivå.
Det er totalt 12 rom disponible til forsøk, og disse kan brukes uavhengig av hverandre. Men det må være kyllinger av samme alder inne på ett og samme rom.

Det er ca 12 kyllinger i hvert bur.
Det er ca 12 kyllinger i hvert bur. Photo: Mona Kristiansen

Følgende fasiliteter finnes på kyllinghuset (alle rom er på ca 30 m2): 
* 4 rom med bingebur til slaktekylling, med plass til 180 kyllinger på hvert rom, og 15 kyllinger i hvert bur (noe mindre etter hvert som de vokser).
* 2 rom med 102 enkeltbur pr rom.
* 1 rom med ca. 100 bur for høner på enkeltdyrnivå.
* 1 rom med Wictorson bur type T10 7, innredede hønebur, med plass til totalt 112 høner.
* 3 rom som kan innredes etter eget behov og ønske.
* 1 rom med mulighet for ca. 500 slaktekyllinger på gulv.

Kyllingene har tilgang til kraftfr fra et brett de frste dagene.
Kyllingene har tilgang til kraftfôr fra et brett de første dagene. Photo: Mona Kristiansen

Rundt 95 % av forsøkene som kjøres her er fôringsforsøk, hvor man ser på behandling og utnyttelse av kraftfôr, og disse varer vanligvis i ca. 30 dager.

Forskerne bestemmer om kyllingene skal dissekeres på kyllinghuset, og dette går da videre til analyser for å se bl.a. på hvordan næringsstoffene tas opp av kyllingene.

Torsdag 14.november 2013 ble 700 kyllinger levert på kyllinghuset. Det blir fortrinnsvis brukt hanekyllinger til forsøk, fordi det skal være sammenliknbart med forsøk kjørt tidligere.

Vi skal følge kyllingene uke for uke frem til de er slakteklare ved 32-33 dagers alder.
Kyllingene er denne gangen fordelt på 4 rom. Temperaturen inne på rommene ligger på mellom 32-33 grader, og dette blir gradvis trappet ned til 21-22 grader når kyllingene er 3 uker gamle.

Det kjøres et lysprogram som styrer hvor lenge det er mørkt inne på de ulike rommene, og dette endres etter hvert som kyllingene blir eldre. Det er individuell styring av lys, varme og ventilasjon på hvert enkelt rom.

På morgenrunden blir alt det tekniske sjekket, dvs. lys, vann og varme. Det ristes fôr ned i fôrkoppene og man tar ut døde dyr og evt avliver de som er syke.
Det er hovedsaklig 2 runder, én på morgenen og én på ettermiddagen, men det hender også at det blir tatt en sjekk ved lunsjtider.

Ved ankomst veide kyllingene i snitt ca. 38 gram, og fikk fint plass i hånda.

Dag 1: Snittvekt 38,6 g
Dag 1: Snittvekt 38,6 g Photo: Mona Kristiansen

Ved dag 7 veide de i snitt ca. 155 gram, og dag 14 hadde de økt til 257 gram.
Da jeg kommer innom 5.desember er kyllingene 21 dager gamle, og de veier 460 gram.

Kyllingene og fret veies ukentlig.
Kyllingene og fôret veies ukentlig. Photo: Mona Kristiansen

Og slik fortsetter det etterhvert som dagene går. Snittvekten ved 28 dagers alder har økt dramatisk til 1028 gram.

Kyllingene er 28 dager gamle og veier 1028 gram.
Kyllingene er 28 dager gamle og veier 1028 gram. Photo: Mona Kristiansen


Dag 36 er kyllingene slakteklare, og de veier da 1809 gram.

Kyllingene er 36 dager gamle og slakteklare.
Kyllingene er 36 dager gamle og slakteklare. Photo: Mona Kristiansen

Når de er 36 dager gamle har kyllingene lagt på seg hele 1771 gram, og de får ikke lenger plass i hånda, samt likner mest på små høner.

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:31