Et stell pa grisehuset

Det er tirsdag 24. september, og på grisehuset er Linda Andreassen, arb.leder på grisehuset, og Eric Linnestad på jobb. I dag har de også med seg to 1. års studenter ved IHA.
Først litt fakta. Det er plass til 14 purker pr innsett i fødeavdelingen, som er det samme som én pulje. Og det er 2,2 innsett pr. purke pr. år, som vil si at det er fødsler hver 7. eller 8.uke.
Stellet starter vanligvis kl. 8, men i perioder med grising er det som regel noen på jobb tidligere enn dette.

I grisehuset er det nå et pågående etologiforsøk i fødeavdelingen, med bruk av Norsk landsvin og LY (Norsk landsvin og Yorkshire), hvor de skal se på bl.a. morsegenskaper hos de ulike rasene.

Grisunge som dier.

Foto
Mona Kristiansen

I denne avdeligen finner vi alt fra ukesgamle grisunger til grisunger som ble født i natt.

Grisunger som ble født natt til 24.09.13.

Foto
Mona Kristiansen

Linda og studenten Sigurd, tar seg av stellet i fødeavdelingen, mens Eric får hjelp av en annen student i gjeldpurkeavdelingen. Det første som må gjøres er å fjerne fôrrester fra trauet, før nytt fôr blir porsjonert ut via det automatiske fôringssystemet. Bøttene blir stående på utsiden av hver binge fordi det skal noteres ned om purka har god eller dårlig appetitt.

Trauene tømmes for fôrrester.

Foto
Mona Kristiansen

Grisungene flyttes over i grisehjørnet, sin egen del av bingen, mens bingen blir skrapet og strødd.

Skraping av binger.

Foto
Mona Kristiansen

Linda sjekker at juret er ok.

Foto
Mona Kristiansen

Purkene her veier mellom 250 – 300 kg, avhengig av rase og alder. I hver binge er det alt fra 8 til 16 grisunger pr purke. Eric viser meg klimarommet hvor vi finner Norsk Edelgris (Duroc far og LY eller L mor) som har stått i et fôringsforsøk som nylig ble avsluttet. Her inne er det stabil temperatur, mellom 20-22 grader.

Norsk Edelgris.

Foto
Mona Kristiansen

Slaktegrisavdelingen står tom for øyeblikket. Eric forteller om hvordan hver enkelt gris læres opp til å spise fra en bestemt plass. De bruker ca 14 dager på å lære seg dette, og etter det går de til sin faste plass.

Slaktegrisavdelingen.

Foto
Mona Kristiansen

På fødeavdelingen har Linda og studentene tatt fatt på arbeidet med å notere kjønn, vekt og lengde på tenner for de grisungene som ble født i går kveld og i natt. De blir også øremerket og får jerntilskudd.


Øremerking.

Foto
Mona Kristiansen

Når de er ferdige med alt som skal gjøres på dette stellet, så er det ny runde med stell kl. 13:30, samt en kveldsrunde nå som det er grising.
Vi takker for titten og omvisningen i grisehuset.

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:33