Kontakt Senter for husdyrforsøk

Postadresse:
Senter for husdyrforsøk (SHF)
Postboks 5003, 1432 Ås

 

Fakturaadresse - org.nummer
Senter for husdyrforsøk (SHF)
Org.nummer for SHF: 971 596 619 MVA
Postboks 5003
1432 Ås

Alle statlige institusjoner skal motta elektronisk faktura i EHF format.
EHF (Elektronisk Handelsformat) er statens standardformat for elektronisk fakturering.

 

Hvis det ikke sendes elektronisk faktura kan følgende fakturaadresse brukes:

Senter for Husdyrforsøk (SHF)

Postboks 8985
7439 Trondheim

Det skal oppgis ressursnummer på bestiller.

 

E-post: shf@nmbu.no

 

Besøksadresse SHF: Syverudveien 27, 1430 Ås

 

Administrasjonen består av:

 

Published 6. oktober 2014 - 15:08 - Updated 10. september 2021 - 9:57