Historikk og omfang

Helt siden opprettelsen av Norges landbrukshøgskole i 1859 har Gårdsbruket blitt drevet for spesielle formål. Den gang var det en viktig del i den praktiske opplæringen, hvor elever og andre kunne følge med i utviklingen og tilpassingen av nye driftsmåter.

En periode ble Gårdsbrukets skifteplaner forelagt Stortinget, og kunne da forårsake store debatter på grunn av endring i forhold til lang tids tradisjon i landet.

Dyrkaarealet som senteret disponerer, omfatter noe over 2 200 dekar egen jord, og i tillegg godt 400 dekar som er innleid. Av arealet drives 400 dekar etter økologiske prinsipper. De ulike instituttene disponerer i tillegg ca 600 daa i Ås-området til forsøk innen jord- og plantekultur.

I dag er SHF sin viktigste oppgave å gjennomføre forskningsoppdrag på husdyr.

For mer informasjon om antall dyr ved hver avdeling, gjennomførte forsøk og antall ansatte, se Årsmeldinger.

Senteret benyttes også i undervisningen med bl.a. kurs for 1. års husdyrbruksstudenter. NMBU Campus Adamstuen bruker dyra på senteret i den praktiske opplæringen av studentene (ca 800 timer per år med veileder). Dessuten kan studenter ha mindre egne forsøk i forbindelse med masteroppgaver.

Utstyr klart til siloslåtten på SHF
Siloslåtten i full gang
Published 26. February 2009 - 9:00 - Updated 4. oktober 2017 - 10:52