Uke 6 - Bilder i byggeprosessen

Ny uke og stadig fremgang på byggeplassen.

Uke 6 bilder i byggeprosessen

Veien fra krysset Tverrveien/Syverudveien til Gullberg har åpnet igjen, og anleggsveien som går parallelt med denne er i ferd med å fjernes.

 Veien fylles i. 04.02.14
Veien fylles i. 04.02.14 Photo: Jan Sigurd Pettersen

 Oversiktsbilde over byggeplassen. 04.02.14
Oversiktsbilde over byggeplassen. 04.02.14 Photo: Jan Sigurd Pettersen

Omtrent halvparten av den gamle Syverudveien gjennom tomta er nå fylt igjen, vi kan tydligere enn før se hvordan tomta vil bli seende ut når alt er på plass.
Og snart er også kjeller under småfefjøs ferdig utgravd.

 09.02.14
09.02.14 Photo: Jan Sigurd Pettersen

 09.02.14
09.02.14 Photo: Jan Sigurd Pettersen

 09.02.14
09.02.14 Photo: Jan Sigurd Pettersen

Hele den nye veitraséen er nå åpnet for trafikk og gang-og sykkelvei forbi kirka er også åpen for gående, men dog ikke helt ferdig ennå.

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:31