Uke 25 bilder i byggeprosessen

Taket på oppdrettsfjøset er på god vei til å bli ferdigstilt.

 Oversiktsbilde.
Oversiktsbilde. Photo: Jan Sigurd Pettersen

Småfefjøset vokser stadig.

 Smfefjset i forgrunnen.
Småfefjset i forgrunnen. Photo: Jan Sigurd Pettersen

Published 23. juni 2014 - 13:00 - Updated 9. oktober 2014 - 9:48