Uke 25 - Bilder i byggeprosessen

Bilder fra fremgangen i uke 25. Fundamenter til administrasjonsbygget er nå påbegynt.

Uke 25 bilder i byggeprosessen

Taket på oppdrettsfjøset er på god vei til å bli ferdigstilt.

 Oversiktsbilde.
Oversiktsbilde. Photo: Jan Sigurd Pettersen

Småfefjøset vokser stadig.

 Smfefjset i forgrunnen.
Småfefjset i forgrunnen. Photo: Jan Sigurd Pettersen

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:29