Uke 24 - Bilder i byggeprosessen

I tillegg til å følge med på fremgangen i byggingen her, har du også mulighet til å se bilder via Statsbygg sitt webkamera fra byggeplassen. Det tar bilder hvert 10. minutt mellom kl. 7 og 18.

Uke 24 bilder i byggeprosessen

Deler av frontfasaden på småfefjøset er montert, og gir et bedre bilde av hvordan det ferdige bygget vil se ut.

 Frontfasade smfefjset.
Frontfasade smfefjset. Photo: Jan Sigurd Pettersen

Oppdrettsfjøset er det merkbare endringer på fra uke til uke.

 Oppdrettsfjset.
Oppdrettsfjset. Photo: Jan Sigurd Pettersen

 Oversiktsbilde.
Oversiktsbilde. Photo: Jan Sigurd Pettersen
Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:29