Uke 20 - Bilder i byggeprosessen

Byggingen går sin vante gang, og det er stadig forandringer på byggeplassen.

Uke 20 bilder i byggeprosessen

Jan Sigurd Pettersen er ute med kameraet sitt hver uke og tar bilder.

På småfefjøset er søyler i yttervegg under montering.

 Smfefjset.
Smfefjset. Photo: Jan Sigurd Pettersen

Grunnmuren til grisehuset tar form.
 Grisehuset.
Grisehuset. Photo: Jan Sigurd Pettersen

Nå er det mulig å se hvordan storfefjøset kommer til å bli. Melkekufjøset og fôrtunet er nærmest i bildet og søyler i yttervegg på oppdrettsfjøset er under montering.
Stoffskiftefjøset kommer bak til venstre, men er enda ikke påbegynt.

 Storfefjset tar form.
Storfefjset tar form. Photo: Jan Sigurd Pettersen
Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:29