Bilder i byggeprosessen - uke 14

Du kan forvente store endringer fremover. Hold deg oppdatert i byggeprosessen gjennom sidene våre.

Bilder i byggeprosessen uke 14

Bildet er tatt fra adkomst til tomten via midlertidig anleggsvei. 

 30.03.14
30.03.14 Photo: Jan Sigurd Pettersen

Dette er småfefjøset under oppføring. Til høyre kan du se den delen som skal bli avdeling for geit.
Til venstre for krana ser du det som blir kjeller under avdeling for sau - den er nesten støpt ferdig.

 30.03.14
30.03.14 Photo: Jan Sigurd Pettersen

Oversikt over søndre del av tomta med småfefjøset til venstre. Rett til høyre for småfefjøset kan du se at grunnarbeidene for grisehuset snart er ferdig. Og i området nærmest kommer traktorgarasjen og søndre del av plansiloen.

 30.03.14
30.03.14 Photo: Jan Sigurd Pettersen

Midtre og nordre del av tomten hvor administrasjon og verksted kommer, samt storfefjøset og nordre del av plansiloen.
Storfefjøset vil bestå av stoffskifte, kalv, melkeku, oppdrettsfjøs og fôrtun - til sammen ca 7800 m2.
Det er stor aktivitet med både sprenging og utgraving.Oppdrettsfjøset lengst til høyre på bildet.

 30.03.14
30.03.14 Photo: Jan Sigurd Pettersen
Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:30