Bilder i byggeprosessen - uke 12

Det sprenges og jobbes for fullt på Einerstujordet, og det ser vi resultatene av.
Småfebygget er på vei opp og resten av tomta planeres og gjøres klar for de andre byggene.

Bilder i byggeprosessen uke 12

Tar du turen opp til Einerstujordet nå ser du at småfefjøset begynner å ta form, og du vil se store endringer i dagene og ukene fremover.

 Smfefjset. Bildet er tatt 23.mars 2014.
Smfefjset. Bildet er tatt 23.mars 2014. Photo: Jan Sigurd Pettersen

 Det jobbes for fullt.
Det jobbes for fullt. Photo: Jan Sigurd Pettersen

Det er mye sprengningsarbeider på gang, noe beboere på både Norderås og i Åkebakkveien kan bekrefte. Men det er et godt tegn - nytt Senter for husdyrforsøk er på vei opp.
Det jobbes lange dager, og snart er også tomta hvor det nye grisehuset skal stå klar. Det jobbes også med området hvor storfefjøset skal ligge.

Så det er bare å følge spent med fremover.

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:30