Bilder i byggeprosessen - Uke 11

Det ventes store endringer fremover på byggeplassen. Småfefjøset er under oppføring.

Bilder i byggeprosessen uke 11

Denne tegningen viser hvordan nytt SHF vil se ut.

 Nytt SHF p Einerstujordet
Nytt SHF p Einerstujordet Photo:

 Oversiktsbilde fra toppen av Einerstujordet.
Oversiktsbilde fra toppen av Einerstujordet. Photo: Jan Sigurd Pettersen

 Stping av fundament for avdeling for sau str for tur.
Stping av fundament for avdeling for sau str for tur. Photo: Jan Sigurd Pettersen

 Til hyre avdeling for geit.
Til hyre avdeling for geit. Photo: Jan Sigurd Pettersen

Byggingen har nå gått over i en ny fase, og vi vil se store forandringer fremover.

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:30