Bilder fra byggeplassen i sommer

Bildene er tatt i løpet av 29. juni - 3. august.

29.06.14
29.06.14 Photo: Jan Sigurd Pettersen

03.07.14
03.07.14 Photo: Jan Sigurd Pettersen

15.07.14
15.07.14 Photo: Jan Sigurd Pettersen

20.07.14
20.07.14 Photo: Jan Sigurd Pettersen

20.07.14
20.07.14 Photo:

20.07.14
20.07.14 Photo: Jan Sigurd Pettersen

03.08.14
03.08.14 Photo: Jan Sigurd Pettersen
Published 8. august 2014 - 13:00 - Updated 2. oktober 2014 - 12:25