Bilder fra 2013

Bilder fra byggeprosessen i 2013.

Bilder fra 2013