Slutter etter 30 år

Det har gått nesten nøyaktig 30 år siden Trygve Christian Wetlesen hadde sin første arbeidsdag ved den gang Landbrukshøgskolen på Ås, i 1991. 

Utdannet bilmekaniker
Trygve var i utgangspunktet utdannet bilmekaniker, men fikk lyst til å prøve noe annet og søkte om permisjon ved verkstedet han jobbet for å ta en utdannelse innenfor landbruket, på Tomb.

Som ferdigutdannet agronom sa han opp sin stilling ved bilverkstedet, jobbet oppsigelsestiden mens han samtidig begynte å se etter ledige stillinger innefor landbruket.

Ledig stilling ved Landbrukshøgskolen
Helt tilfeldig kom han over en ledig stilling ved Landbrukshøgskolen på Ås. - De hadde en ledig stilling ved pelsdyrfarmen, forteller Trygve. Selv om han ikke hadde noen tidligere erfaring med pelsdyr, tok han allikevel sjansen og søkte.
-Og jeg fikk den.

Det  var rundt 40- 50 sølvrevtisper, 50 -60 blårevtisper og rundt 200 mink ved farmen da Trygve begynte der. Den gang var ikke pelsdyrfarmen tilknytett Senter for husdyrforsøk, men Institutt for  Husdyrfag - Her det ble utført ernæringsforsøk og senere også etologiforsøk, forteller Trygve. Siden han også hadde bakgrunn som mekaniker i tillegg, fikk han ansvaret for vedlikeholdet ved pelsdyrfarmen. 

Begynte på gris
Trygve ble ved pelsdyrfarmen i ti år, og har mange gode minner derfra. - Siden vi ikke var underlagt senteret før noen år etter at jeg begynte, var vi heller ikke så mange og ble en veldig sammensveisa gjeng, forteller Trygve - Når vi hadde festlige lag var vi så få at også ektefellene fikk være med.

I 2001 startet Trygve på gris. Noe han hadde lang erfaring med fra tidligere, da han er oppvokst på gård med gris. - I den avdelingen ble jeg i seks år, før jeg startet i jordbruksavdelingen, forteller han.
Der var han med ute i onner og ved annet forefallende arbeid de hadde ansvaret for på jordbruk. - Samt at jeg med min mekanikerbakgrunn hjalp daværende verksmester med vedlikehold og reperasjon av maskiner og utstyr. 

Trygve starter morgenen på kontoret, før det praktiske arbeidet ute i verkstedet.

Foto
Kai Ole Hänsch

Tok over ansvaret for verkstedet.
I 2015 flyttet Senter for husdyrforsøk inn i nye lokaler i Syverudveien, samtidig som daværende verksmester gikk av med pensjon. - Da ble det jeg som fikk ansvaret for verkstedet med vedlikehold og reperasjoner, forteller Trygve.

I tiden på senteret har Trygve fått og opprettet god kontakt med  både redskapsleverandører og verksmestere rundt i nærmiljøet da han har hatt ansvaret for verkstedet. - Når man driver på slik alene, så er det ikke så mange spørre. Derfor ble de som hadde tilhold i andre verksteder og hos redskapsleverandører mine samarbeidspartnere, forteller han. Noe som han kan ta med seg videre.

Denne minilasteren kommer fra storfeavdelingen, hvor det er oppstått problemer i hydraulikksystemet til feiemaskinen.

Da er det Trygve sin jobb å fikse utstyret.

Foto
Kai Ole Hänsch

 

Sveiseutstyret er det nok det som har vært mest brukt under tiden Trygve har hatt ansvaret for verkstedet på SHF. Noe han har brukt til både reparasjoner og til å utvikle smarte løsninger.

Foto
Kai Ole Hänsch

Ikke noe pensjonisttilværelse
Nå slutter Trygve for å drive hjemgården til kona, sammen med kona. Den overtok de i 2000, og har gris og korn som hovedproduskjon, med noe vedproduksjon ved siden av. 

Gården ligger i Våler, og driver med slaktegris med rundt 700 individer gjennom året, og dyrking av korn på cirka 220 dekar og noe innmark. Samtidig har de litt vedproduksjon ved siden av. - Så det blir langt fra noen pensjonisttilværelse, forteller Trygve som nå takker for seg, og tenker det nok vil bli litt rart å ikke starte dagen i verkstedet på SHF. 

Vi ønsker Trygve lykke til videre.

 

Published 25. oktober 2021 - 10:54 - Updated 25. oktober 2021 - 10:54