Melkekyrne sluppet på sommerfjøset

Beiteslipp for våryre melkekyr
Tirsdag var det klart for beiteslipp på SHF ved NMBU. I overkant av 120 våryre melkekyr tok seg en svingom i kveet, før det bar avsted nedover Syverudveien i muntert trav, og inn på beitearealet ved Hala øst.

Her har NMBU et sommerfjøs i sørenden av av Årungen hvor de melkes, og fôres ekstra om dette trengs samt annet stell. Her skal kyrne oppholde seg frem til senhøstes og beitesesongen er over.

 

..

 

 

Ja det er vår!

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Et skeptisk førsteskritt..

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Men skepsisen varer ikke lenge.

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Vennskapelig bryting mellom løsdrift nord og sør.

Foto
Kai Ole Hänsch

.

.

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Skal vi snart gå eller?

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Da begynner vandringen.

Foto
Kai Ole Hänsch

.

.

Foto
Kai Ole Hänsch

.

.

Foto
Kai Ole Hänsch

.

.

Foto
Kai Ole Hänsch

.

.

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Fremme....

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Her finner du flere artikler fra Senteret

 

Published 11. mai 2021 - 17:50 - Updated 11. mai 2021 - 18:26