Klimasmart fjørfeforskning

Fjørfehuset Fjørforsk har allerede vært i drift et års tid, og snart flytter nye slaktekyllinger inn for å bidra til fôringsforsøk med utprøving av norsk korn i et fôr med ny og grøvre struktur. Godt for kyllingen og godt for klimaet. Les artikkelen til Janne Karin Brodin her

Published 19. januar 2021 - 10:43 - Updated 19. januar 2021 - 10:43