Bruker nesa under slåttonna

Ligger og trykker i gresset

Rådyrkillingene fødes vanligvis fra midten av mai og ut i juni, noe som ofte faller sammen med førsteslåtten de fleste steder. Dermed er det en fare for at rådyrkillinger som ligger og trykker i gresset, kan gå med i slåttemaskinen. Flere jaktlag tilbyr nå bøndene hjelp så dette ikke skjer, der et av tiltakene kan være å gå manngard over enga kvelden før. Da også med hund i bånd. Enkelte har det siste året også tatt i bruk drone med varmesøkende kamera.

Ved Senter for husdyrforsøk (SHF) er det ansatte som har vært blant de som har stilt opp kvelden før slåtten. Der de har søkt over enga, i håp om å oppdage eventuelle rådyr og å sette igjen mest mulig lukt i området slik at rå med kalv holder seg unna.

Sier aldri nei

Harry, en fem år gammel Welsh Springer Spaniel, er også en av disse frivillige som aldri har sagt nei når jordbruk har sendt ut en forespørsel dagen før de skal ut på et av jordene.

 - Vi følger med på jordene i forkant av slåtten for å se om, og eventuelt hvor det er rådyr som beiter, forteller Harrys eier, Helene Tynes Farstad som er ansatt ved senteret. - Deretter går vi med langline gjennom og rundt åkeren. Da setter vi igjen lukt av menneske og hund, noe som forhåpentligvis skremmer geita nok til å hente kalven og ta den med til et annet område.

Kan frastøte seg kalven

Det er ikke ofte Helene og Harry har oppdaget kje i enga, men i så fall unngår de å komme for tett på killingen. Faren er nemlig stor for at mora kan frastøte seg killingen om hun kjenner lukt av menneske eller hund på kalven.

 

Godkjent ettersøkshund

Foto
Jon Kristian Sommerseth
Harry er også godkjent ettersøkshund. Noe som betyr at han har 1 premie på to blodspor pluss en fersksporprøve. Han elsker å spore, og så fort Helene setter på ham selen de bruker er han på jobb.

 

 

 

 

 

 

Published 17. juni 2020 - 12:40 - Updated 17. juni 2020 - 13:50