Åkerriksevennlig slåtton ved Sørås gård

Denne uken startet Senter for husdyrforsøk (SHF) opp med første-slåtten i enga ved Sørås gård, og takket være observante innbyggere ble slåtten utført i et Åkerriksevennlig slåttemønster. Det vil si at slåtten ble startet med en stripe på  midten, og sirkulert utover mot kantene. Noe som har ført til at det i dag har blitt satt igjen et område med høy vegetasjon ut mot boligfeltet ved Herumveien. Det ble også gjort tiltak for å forhindre at det befant seg rådyr i enga under slåtten.

Les mer om Åkerriksa her

Senter for husdyrforsøk (SHF)

Published 5. juni 2020 - 13:15 - Updated 7. juni 2020 - 21:00