Miniseminar på SHF

Til stor hjelp
Lövsta lantbruksforskning ligger under Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU), og var til stor hjelp da nye Ås gård var under planlegging og skulle innredes. Senere har Irma Oskam, avdelingsleder ved SHF, tatt opp igjen og holdt kontakten vedlike. Og under en samtale med driftschef Mats Pehrsson ved Lövsta lantbruksforskning SLU tidligere i år, kom hun med et forslag om at de kanskje skulle møtes og dele sine erfaringer i et miniseminar.

Takket ja til invitasjon
Denne uken ble det en realitet. Seks representanter fra ledelse og administrasjon ved Lövsta lantbruksforskning takket ja til invitasjonen, og tok turen til Ås gård. Besøket varte i to dager, der de satte seg ned sammen med sine norske kolleger for å gå igjennom og sammenligne økonomi, drift, bemanning, digitalisering og utstyr. Samt tema der undervisning og forskning inngikk, da dette er viktige oppgaver i begge sentrene.

 Inspirerende dager
Dagene førte til gode diskusjoner, omvisninger og masse kos om kvelden. Alle var enige om at dette hadde vært to inspirerende dager, og at ønsket om et tettere samarbeid gjerne kunne starte opp når som helst. ­- Vi satser på mye mer samarbeid i fremtiden og det å kunne være gode sparringspartnere for hverandre, forteller avdelingsleder ved SHF, Irma Oskam. Som allerede gleder seg til neste gang de skal møtes, men da på svensk jord.

 

Published 14. February 2020 - 8:18 - Updated 4. mai 2020 - 15:52