Kickoff for SmartCare-prosjektet

SmartCare er et prosjekt der man skal ha ku og kalv gående sammen i fjøset de første ukene etter fødsel for å se hva slags effekt dette har på kua og kalven. Det er lagt opp slik at kua kan oppsøke kalven, men kalven kan ikke oppsøke kua. Dermed er det kua som styrer kontakten og samværet med kalven.

Endel aktuelle problemstillinger er om teknikken virker - at portene slipper inn og ut kua men holder kalven inne der den skal være. At kua får i seg nok næring til ikke å droppe i melkemengde og kvalitet, om kalven kryssdier og at både ku og kalv har det bra. Det er også viktig at kalven får i seg nok næring - så inne i kalvebingen har den tilgang på melk, kraftfôr og grovfôr. Dermed er den ikke avhengig av melk fra mor. Sist men ikke minst - vil kua være motivert for å faktisk besøke kalven sin?

Underveis vil man observere dyra fysisk og følge med på hvordan de har det og hva som skjer. Kanskje blir det behov for justeringer underveis i prosjektet.

Norske forbrukere har høye forventninger til dyrevelferd, og er spesielt interessert i dette med ku - kalv kontakt. SmartCare er en løsning for melkebønder som ønsker økt ku - kalv kontakt de første ukene etter fødsel.

 

SmartCare - Winner of innovation camp 2019.

Prosjektet finansieres av Forskningsrådet og prosjektgruppen består av Veterinærinstituttet, NMBU Senter for husdyrforsøk, Norsøk, Tine SA, DeLaval, Felleskjøpet og Maurstad Holding.

Published 27. august 2019 - 13:51 - Updated 27. august 2019 - 15:40