Fjørfehuset tar form..

Kranbilen til Gråkjær jobber på spreng og del etter del heises på plass. Noen uker til nå så er det tett bygg.

Published 13. juni 2019 - 11:15 - Updated 14. juni 2019 - 9:33