Fjørfehuset tar form..

 • Fjørfebygget tar form
  Foto
  Håkon Røed
 • Taksperrene løftes på
  Foto
  Irma Caroline Oskam
 • Fjørfe
  Foto
  Irma Caroline Oskam
 • Starten på veggene
  Foto
  Irma Caroline Oskam
 • Mannen med krana
  Foto
  Irma Caroline Oskam
 • Tomta5
  Foto
  Håkon Røed

Det nye fjørfehuset tar form og vokser. Nå går det fort fremover og snart er det tett bygg. Mye skjedde i løpet av Pinsen og nå kan vi se hvordan det kommer til å bli.

Fjørfehuset tar form..

Kranbilen til Gråkjær jobber på spreng og del etter del heises på plass. Noen uker til nå så er det tett bygg.

Published 13. juni 2019 - 11:15 - Updated 14. juni 2019 - 9:33