Fjørfehuset går fremover

Aktiviteten øker for hver dag som går. I starten var det bare ett par stykker som holdt på, men nå er det flere som er i gang. De holder på fra tidlig morgen til sent på kvelden for å holde seg til tidsplanen. Gråkjær har satt opp brakkerigg slik at flere kan sove over på byggeplassen.

I følge tidsplanen skal snart betongelementene til vegger ankomme Syverudveien 27. Dette er prefabrikerte elementer som er støpt ferdig på fabrikk og transporters langs vei hit til Ås. De er 3.20 lange så det blir en eller annen form for spesialtransport.

Samtidig er Senter for husdyrforsøk i gang med å planlegge innredning og oppstart av fjørfebygget. Mye skal på plass innen starten går 01.01.2020. Det skal kjøpes inn inventar, fôrmidler og utstyr - det skal gjøres avtaler med forskere eller næringa om forsøk og priser og ikke minst skal bygget testkjøres slik at man vet at alt virker og er blitt som planlagt. Dette arbeidet starter for fullt etter sommerferien med en forventning om at første forsøk starter opp i januar 2020. 

Published 5. April 2019 - 10:43 - Updated 10. April 2019 - 11:45