Grunnarbeidene til Fjørfebygget går fremover

Fjørfeprosjektet ruller på for hver dag som går og grunnarbeidene tar form. Masseutskiftingen er nå ferdig og som bildene viser ble det byttet ut myyye masse. Foreløpig er ekstramassene lagret på området for senere bruk. Det viste seg jo desverre at de inneholdt mye biologisk avfall, så mye av det egner seg nok kun til fyllmasser. Fundamentet for ringmuren er snart klart og jernbinderne sveiser armeringsjern alt de kan. I midten av tomten gjenstår det å få grunnen på riktig kotehøyde, som nå er blitt 82 istedenfor 81,6 moh. Dette for å sikre skikkelig avrenning vekk fra bygget og ikke inn mot bygget.

Tisplanen peker fremdeles mot ferdig bygg 31.12.2019. Vi gleder oss.

Published 21. mars 2019 - 11:22 - Updated 21. mars 2019 - 11:55