Åpen dag på NMBU

Her fikk de besøkende også muligheten til å prøvesmake Foods of Norway (FON) sin egenproduserte softis. Melken isen ble laget av kommer fra kyr ved Senter for husdyrforsøk (SHF) som er med i FON. Proteinet fra soya i kraftfôret til disse kyrne, er erstattet med gjær som proteinkilde i forsøket. Noe som i fremtiden kanskje vil bli produsert av norske trær.

Engangstilfelle
Isproduksjonen er et lite stunt, og engangstilfelle. Prosjektet til stipendiat Martine Andrea Olsen går i utgangspunktet ut på lå lage ost og smør fra alle kyrne som er med i FON, der hun skal sjekke produktkvaliteten i disse to produktene. Dessuten skal hun analysere melka for å se om hun finner forskjeller av denne melken kontra dagens melk.

Isen som blir til overs fryses ned for bruk ved andre arrangement. - Og så må jo de som har vært med i prosjektet få smake, forteller en smilende Martine. Men ble alt spist opp på Åpen dag, hentydes det om at de kanskje må lage mer.

Published 8. mars 2019 - 15:19 - Updated 8. mars 2019 - 15:21