Nytt Fjørfehus på NMBU - Senter for husdyrforsøk

Bygget skal ligge inntil veien, på venstre side med en gang man kjører inn til Ås gård. Bygget er ett spleiselag mellom fjørfenæringa og NMBU. Fjørfenæringen bidrar med 35 millioner til selve byggingen, NMBU stiller med tomt og står for den fremtidige driften når bygget er på plass. For at man skal komme godt i gang med forsøkene har fjørfenæringen forpliktet seg til å kjøre forsøk til en verdi av 8 millioner kroner i huset de første 5 årene. I tillegg forventer NMBU stor aktivitet fra interne brukere på NMBU, fjørfe miljøet på NMBU har lenge savnet skikkelige fasiliteter til å gjøre forsøk. Gråkjær vant anbudskonkurransen og fikk totalentreprisen på å sette opp bygget. Det er en del av avtalen at bygget skal være ferdig til 31.12.2019.

Bygget blir på ca 1500 m2 og vil inneholde totalt 7 forskjellige dyrerom som skal brukes til forsøk. Ett rom er vesentlig større enn de andre og skal inneholde 66 binger for frittgående kyllinger. Der skal både fôropptak, temperatur, CO2 og vannopptak logges ned på gruppenivå. Her planlegges det for 7 innsett i løpet av ett år. De seks andre rommene er individuelle og kan innredes mer etter ønske. Her kan det være alt fra kylling via høner til kalkun om nødvendig. I disse rommene logges ikke alt automatisk – fôropptak og vann må registreres manuelt hvis det er en del av forsøket.

Det skal benyttes betongelementer i vegger, støpt gulv med gulvvarme og tak med plater lik de andre byggene på Ås gård.

Det er budsjettert med 3 årsverk i bygget og ett driftsbudsjett på ca 4 millioner i året.

Se animert video av bygget HER

Annen relevant info: NMBU vedtar bygging av Fjørfehus

Published 14. February 2019 - 9:40 - Updated 30. september 2019 - 14:24