Kurs i saueklipping og klauvskjæring på sau og geit

Følgende kurs avholdes:

Saueklipping 17. til 21. september klokken 16 til 21 hver dag  (Totalt 24 timer)

Klauskjæring geit 7. og 8. november klokken 15 til 21 begge dager (totalt 12 timer)

Klauskjæring sau 14. og 15. november
klokken 15 til 21 begge dager (totalt 12 timer)

Generelle kursvilkår:

Påmeldingen er bindene og kurset faktureres i sin helhet selv om man ikke møter opp. Kurset kan ikke betales ved oppmøte men faktureres i etterkant. Deltagere som ikke er studenter må selv sørge for gyldig forsikring mot skader og uhell. Man kan ikke delta på kurs hvis man har vært i kontakt med annen husdyrbesetning i løpet av de 3 siste dagene før kurs-start. Kursplan blir tilsendt på mail. Deltagere må selv ha med fornuftige klær (bukse, t-shirt, varm genser) som kan brukes under den praktiske delen i fjøset.
Det er maks 6 deltagere pr kurs så første mann til mølla gjelder..

Påmeldingsskjema finner du HER.

Published 9. august 2018 - 10:10 - Updated 9. august 2018 - 10:12