Tester NoFence på kviger

  • ku på beite
    Foto
    Janne Karin Brodin

Seks kviger ved NMBU på Ås har de siste to ukene prøvd ut det usynlige gjerdesystemet Nofence.

Tester NoFence på kviger

Se artikkelen på side 12 i Bondebladet.

Published 31. oktober 2017 - 12:15 - Updated 31. oktober 2017 - 12:29