Kjøttfekviger i Eftashavna

Det går nå 6 kviger (NRF x Hereford) på beite og snart slippes et par ammekyr med kalv. Kjøttfebesetningen går på Eftashavna, som er et beiteområde på ca 80 dekar mellom Slørstad og Norderås. Dette er et gammelt beiteområde, som var dekt av skog. SHF fikk hogge skogen i Eftashavna i 2012, og ved hjelp av manuelt arbeid og ikke minst geiter til krattrydding er det nå etablert et fint beiteområde der for ammekyr og kviger.

Published 8. mai 2017 - 9:23 - Updated 8. mai 2017 - 9:32