Ås gård nominert til Årets Trebyggeri

Det er nominert tre byggerier til prisen. Sammen med Ås gård, utgjør Åsveien skole i Trondheim og boligblokken Treet i Bergen de nominerte. Blant kriteriene juryen legger vekt på er både arkitektonisk kvalitet, energieffektivitet, arealeffektivt og økonomisk byggeri sentrale elementer i tillegg til at trebruken skal være innovativ og spennende. Prisen Årets trebyggeri 2015 gjelder byggeri realisert eller sluttført i løpet av 2015. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc. Det er Treteknisk og TreFokus, med godt bidrag fra Byggeindustrien, som deler ut prisen Årets Trebyggeri 2015.

Statsbygg omtale av prosjektet

Published 31. oktober 2016 - 18:08 - Updated 23. mai 2017 - 19:15