Kuflytt til nytt anlegg

I dag, mandag 20. april, ble ca 40 kyr flyttet opp til det nye melkekufjøset til SHF i Syverudveien 27.
Det var leid inn dyrebil for anledningen, for å minimere antall turer opp og ned fra gammelt til nytt fjøs.
Kyrne fikk rase fra seg i innhegningen, hvor de så ble delt inn i 2 grupper før de ble sluppet inn i fjøset. De skal gå i hver sin avdeling, slik at man får testet begge melkerobotene, og i morgen blir det flyttet enda flere kyr opp fra gamlefjøset.

Flytting til nytt fjøs.

Flytting til nytt fjøs.

Foto
Mona Kristiansen

Det er god plass i det nye fjøset, og selv om de fleste hadde slått deg til ro ved fôrbrettet, så ble både kubørster og liggebåser sjekket ut av de nyinnflyttede kyrne.
Det er plass til 130 melkekyr i de to avdelingene tilsammen.

To kyr som gjør seg kjent i nytt fjøs.

To kyr som gjør seg kjent i nytt fjøs.

Foto
Mona Kristiansen

Både kyr og folk må venne seg til en ny hverdag med melkeroboter. Her får en av de ansatte ved SHF opplæring fra DeLaval.
Når kua kommer inn i melkeroboten for første gang, må man med en joystickl vise hvor spenene til kua er. Dette gjøres vanligvis bare en gang, da blir speneplassering lagret i roboten slik at den neste gang finner de uten hjelp.

Opplæring i bruk av melkeroboten.

Opplæring i bruk av melkeroboten.

Foto
Mona Kristiansen

Published 20. April 2015 - 15:36 - Updated 23. mai 2017 - 19:21