Uke 7 2015 - Bilder i byggeprosessen

Husdyrrom geit.

Husdyrrom geit.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Husdyrrom sau.

Husdyrrom sau.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Individavdeling for småfe. Her kan det kjøres forsøk både på geit og sau, men ikke begge dyreslag samtidig.

Individavdeling for småfe. Her kan det kjøres forsøk både på geit og sau, men ikke begge dyreslag samtidig.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Stallen i stoffskifte avdelingen.

Stallen i stoffskifte avdelingen.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Melkekufjøset.

Melkekufjøset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Fôrsentralen med ferdig montert fôringsrobot og tilhørende traverskran.

Fôrsentralen med ferdig montert fôringsrobot og tilhørende traverskran.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Published 31. oktober 2016 - 17:52 - Updated 23. mai 2017 - 19:23