Uke 52 - Bilder i byggeprosessen

Forsøksrom for småfe.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Innredning i melkekufjøset monteres.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Oppdrettsfjøset sett fra utsiden.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Baksiden av stoffskiftefjøset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Published 31. oktober 2016 - 17:50 - Updated 23. mai 2017 - 19:25