Uke 50 - Bilder i byggeprosessen

Innredningen i oppdrettsfjøset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Fasaden til småfefjøset, ut mot Syverudveien.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Fôrtunet i tilknytning til melkekufjøset.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Gjødselkummene.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Published 6. januar 2015 - 12:54 - Updated 6. januar 2015 - 12:54