Uke 49 - Bilder i byggeprosessen

Bildet er tatt 1. desember 2014 fra Norderås.

Oversiktsbilde tatt fra Norderås.

Foto
Jan Sigurd Pettersen

Published 9. desember 2014 - 12:36 - Updated 23. mai 2017 - 19:25